Witamy na stronie projektu
"50 + uczą się i już!"

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Działania zaplanowane od stycznia do października 2009, umożliwią wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek. Nasz projekt skierowany jest do 40 osób, które ukończyły 50 rok życia, a pozostają bez pracy lub są emerytami/rencistami i zamieszkują na terenie Zielonej Góry. W ramach projektu przewidzieliśmy do wyboru następujące szkolenia: kurs komputerowy dla początkujących (40 h), naukę języka angielskiego (112 h) oraz kurs opiekun dziecięcy (40 h). Uczestnicy otrzymają bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych.

www.efs.gov.pl
www.efs.lubuskie.pl


Człowiek - najlepsza inwestycja!